Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το οικονομικό έτος 2016